top of page

Rosenmetoden

Rosenmetoden - 60 minutter

  • 1
  • 843 norske kroner
  • Solørvegen

Tjenestebeskrivelse

Følelser vi ikke har kunnet gi uttrykk for blir holdt tilbake i kroppen i form av spente muskler. Dette kan over tid føre til kroniske muskelspenninger. Rosenmetodens utøvere kontakter disse spenningene på en myk, respektfull og direkte måte. Med sine hender og sitt nærvær lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Klientens prosess følges med oppmerksomhet, berøring og ord. I dette ligger muligheten for dyp avspenning. Pusten får ta større plass, ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre kan bevisstgjøres. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan dette gi oss større valgfrihet og flere muligheter til livsutfoldelse... kan gi deg... - dyp avspenning og friere pust - bedre kontakt med dine følelser og behov - større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre - mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet - opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn - nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket. Et godt alternativ hvis du.... - har spente og verkende muskler - vil oppnå større kroppsbevissthet - har vanskelig for å slappe av i en stressende hverdag - føler deg trett selv om et ellers ikke feiler deg noe - ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt - søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre -ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi


Kontaktinformasjon

  • Solørvegen 1063, 2260 Kirkenær, Norge

    + 90019949

    berithordvik@gmail.com


bottom of page